Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vår digitala invånare - en dag om samverkan 29 jan 2021

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Den 29 januari 2021 mellan klockan 10-15 har du möjlighet att vara med på en webbsänd konferens då ett gäng sakkunniga och forskare djupdyker i frågan.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service, men när avvecklingen av traditionella kontor och serviceställen går i snabbare takt än tillväxten av digital kompetens, finns risk för att människor hamnar i ett utanförskap. Detta ökar trycket på de institutioner som är öppna och minskar digitaliseringens totala samhällsekonomiska värde.

Dessa problem kan inte lösas med tillfälliga projekt och punktinsatser utan kräver strukturer för långsiktig samverkan mellan olika aktörer.

Mål att minska det digitala utanförskapet

Den 29 januari fungerar som ett startskott för ett samtal som vi hoppas ska fortsätta länge i regionen. Målet med initiativet är att skapa bättre förutsättningar för att kommunala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv tillsammans ska kunna hitta hållbara och långsiktiga strategier för att minska det digitala utanförskapet.

Under 2021 kommer denna webbsända konferens att följas upp med fysiska träffar då vi kan diskutera vidare (om pandemin tillåter).

Målgrupper

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med att hantera det digitala utanförskapet eller är intresserad av digitaliseringsarbete i kommuner: kommunledning, digitaliserings- och IT-ansvariga, personal inom bibliotek, äldreomsorg, näringsliv, studieförbund, socialförvaltning, SFI, samhällsorientering, pensionärsorganisationer, föreningsliv, konsument- budget- och resursrådgivning, medborgarkontor, m.m.

Medverkande

 • Elin Wihlborg, Linköpings universitet
  Elin är professor i statsvetenskap och forskar om hur samhällets digitalisering utvecklar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Forskargruppen studerar detta i miljöer som bibliotek, skolor och bostadsområden. En genomgående ambition är att forskningen ska vara meningsfull och bidra till förändringar som är hållbara, inkluderande och demokratiska.
 • Stefan Johansson, Begripsam
  Stefan är doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Hans forskning handlar om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang och ställer frågor om hur det digitala samhället fungerar för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, och vilka fördelar och hinder som digitaliseringen skapar.
 • Terese Raymond, Digidelnätverket
  Terese har stor erfarenhet av att prata samarbete mellan olika aktörer inom digitaliseringsområdet. Hon har fungerat som Digidelnätverkets koordinator de senaste åren och kommer att vara vår samtalsledare och moderator under dagen.
 • Madelene Alfinson och Lena Dahlberg, Borås Stad
  Madelene och Lena är affärsutvecklare respektive verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. De jobbar för att teknikanvändandet ska öka hos kommunens seniorer och har arbetat fram välfungerande strategier som går ut på samverkan mellan många olika aktörer.
 • Tobias Nordberg, Uddevalla stadsbibliotek
  Tobias är bibliotekarie på Uddevalla stadsbibliotek. Med biblioteket som bas jobbar han för att motverka digitalt utanförskap, för att hitta vägar till fruktbar samverkan med andra aktörer och för att sprida kunskap om den verksamhet biblioteken bedriver för att främja digital kompetens och delaktighet.
 • Integrationscentrum, Göteborgs stad
  Integrationscentrum beviljades under 2019 medel av Länsstyrelsen för Projektet Digital delaktighet. I projektet utvecklar man stöd för nya invånare om att hantera sina välfärdsärenden digitalt, att genomföra kursen i samhällsorientering på distans, och ger nyanlända ökade kunskaper för att söka viktig information på internet, kommunicera, och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster.
 • Ida Claesson, Länsstyrelsen i Västra Götaland

  Ida arbetar med grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen. De jobbar med stöd och utvecklingsinsatser för att det ska vara möjligt att betala och ta ut kontanter. I detta arbete är frågor om digital delaktighet ofta mycket viktiga.

Digital konferens

Konferensen fredag den 29 januari 2021 som pågår klockan 10.00-15.00, är helt digital och strömmas från en plattform som kommer länkas till från den här webbsidan.

Länk till anmälan.

En del av digital agenda

Initiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling och Digitaliseringsrådet, samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Detta är ett led i arbetet med regionens digitala agenda för att minska det digitala utanförskapet och en sorts avslutning för bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus,

Digital först med användaren i fokus.

Kajsa Lunde

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-11-30 14:31