Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund digital agenda Västra Götaland

Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att Sveriges befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den har syftet att samordna åtgärder inom digitalisering, till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, digitala integrationer, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Arbete mellan många aktörer 

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för att förverkliga den digitala agendan i Västra Götaland. Den andra april 2012 hölls ett rundabordssamtal på temat om hur en gemensam regional digital agenda kan bidra till den regionala utvecklingen och vad som kan stimulera till nya digitala innovationer och hur olika aktörer tillsammans kan skapa ett gynnsamt klimat för detta.

Avsiktsförklaring skrevs under

Under mötet den andra april signerade regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman och landshövding Lars Bäckström en avsiktsförklaring, där de ställer sig bakom det politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.


Senast uppdaterad: 2017-04-06 08:46