Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

En satsning för ökad samverkan

Den 29 januari arrangerade Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen och regionens Digitaliseringsråd en webbsänd konferens om samverkan för en ökad digital delaktighet och kompetens i Västra Götalands kommuner.

Samtliga filmer från konferensen

Satsningen är ett led i arbetet med regionens digitala agenda för att minska det digitala utanförskapet och en sorts avslutning för bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus.

Digitalt först är ett nationellt projekt som pågått mellan 2018-2020 och som handlar om digital verksamhets- och kompetensutveckling på folkbiblioteken. Förvaltningen för kulturutveckling har i egenskap av regional biblioteksverksamhet varit ansvariga för att planera och genomföra fortbildningsinsatser på folkbiblioteken i regionen.

Målet att långsiktigt minska digitalt utanförskap

Vi vill med detta initiativ synliggöra den totala samhällsekonomiska kostnaden som ett digitalt utanförskap innebär, och lyfta att det är problem som inte kan lösas med tillfälliga projekt och punktinsatser utan kräver strukturer för långsiktig samverkan mellan olika aktörer. Förvaltningen för kulturutveckling vill på detta sätt lyfta och synliggöra vad biblioteken gör på området och uppmuntra till att fler aktörer tar kontakt med och samarbetar med biblioteken i dessa frågor.

Målet med initiativet är att skapa bättre förutsättningar för att kommunala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv tillsammans ska kunna hitta hållbara och långsiktiga lösningar för att minska det digitala utanförskapet. Vår förhoppning är att konferensen och det efterföljande arbetet kan fungera som ett startskott för en breddad och ökad samverkan i regionens kommuner kring de här frågorna.

Konferensen samlade 350 deltagare

På konferensen deltog cirka 350 deltagare, merparten från Västra Götalands kommuner (cirka tre fjärdedelar) men också från andra delar i hela Sverige och även ett gäng från Norge. Bland de som deltog hittar vi: kommunledning, digitaliserings- och IT-ansvariga, personal inom bibliotek, äldreomsorg, näringsliv, studieförbund, socialförvaltning, SFI, samhällsorientering, pensionärsorganisationer, föreningsliv, medborgarkontor, m.fl.

Konferensen var uppbyggd kring samtal mellan olika sektorer och typer av aktörer, både insatta forskare och kommunanställda som jobbar med dessa frågor presenterade sitt arbete och diskuterade i paneler.

Medverkande

  • Elin Wihlborg, Linköpings universitet
  • Stefan Johansson, Begripsam AB
  • Terese Raymond, Digidelnätverket
  • Madelene Alfinson och Lena Dahlberg, Borås Stad
  • Tobias Nordberg, Uddevalla stadsbibliotek
  • Anders Boklund Ferreira, Integrationscentrum, Göteborgs stad
  • Ida Claesson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Barakat Aldammad, Lidköpings stadsbibliotek

Läs mer om Digitalt först med användaren i fokus

Uppföljande workshop

Efter konferensen erbjuder vi ett uppföljande workshopkoncept för de som vill jobba vidare med frågan i en mer lokal och praktisk kontext, genom att involvera fler kollegor och samverkanspartners. Konceptet innehåller ett inledande case och förslag på uppföljande frågor för mer verksamhetsnära reflektion.

Den 12 februari arrangerades en digital workshop då vi introducerade de konferensdeltagare som ville i metoden, cirka 60 personer deltog.

Allt material för att kunna genomföra workshopen själv hittar du på den här webben.

Bakgrund

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service, men när avvecklingen av traditionella kontor och serviceställen går i snabbare takt än tillväxten av digital kompetens, finns risk för att människor hamnar i ett utanförskap. Detta ökar trycket på de institutioner som är öppna och minskar digitaliseringens totala samhällsekonomiska värde.

En del av digital agenda

Initiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling och Digitaliseringsrådet, samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Detta är ett led i arbetet med regionens digitala agenda för att minska det digitala utanförskapet och en sorts avslutning för bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus.

Kajsa Lunde

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-21 16:00