Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationssäkerhetsprogram 2020

Informationssäkerhet ilustrerad genom en datorskärm med ett hänglås

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Här får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data och lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster.

Skyddsvärd information behöver identifieras och klassificeras likartat av verksamheterna som grund för beslut om skyddsåtgärder samt för att ge verksamheterna bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Samhället är grundat på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Invånarna har rätt till insyn och ska vara trygga med att informationen hanteras och skyddas på rätt sätt. 

En del av Digital agenda Västra Götaland

Informationssäkerhetsprogram 2020 har skapats inom ramen för den digitala agendan för Västra Götaland. God och likvärdig informationssäkerhet hos samhällsaktörerna skapar tillit och förtroende och lägger grunden för utveckling av nya e-tjänster.

Verktygslåda för informationssäkerhet

Utbildningsdagar 2020

Kursinformation: Kursinnehåll, upplägg, litteratur, med mera (pdf)

Aktiviteter

Vi avser att genomföra följande sex punkter för att uppnå detta: 

 1. Informationsinsatser och förankring
 2. GAP- och riskanalys 
 3. Utbildning av informationssäkerhetssamordnare.
 4. Informationsklassificering i verksamheterna
 5. Fortsatt arbete med införande av ledningssystem för informationssäkerhet
 6. Skapa förutsättningar för mer öppna data 

Erbjudandet

 • VGR betalar Uppdragsutbildning för Informationssäkerhetssamordnare, 7,5 hp. 20 personer om året under tre år. Från start max en person per kommun eller sökande.
 • VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020.
 • VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder
 • Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument
 • VGR upphandlar ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.
 • De sökande får upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet.
 • De sökande ska i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av tjänster etcetera enligt riktlinjerna.

Presentationsmaterial

Presentation av arbetet med digital agenda och informationssäkerhetsprogram 2020

Riktlinjer

Riktlinjer för informationssäkerhetsprogram 2020 

Fullmakt om upphandling

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

Ansökan och kontakt

Projektledare för Informationssäkerhetsprogram 2020 är Emma Stewén. Hon arbetar på företaget Combitech som har ramavtalet för resurser inom Informationssäkerhetsprogram 2020. Har du frågor, kontakta Emma Stewén, emma.stewen@combitech.se.

Ansökningar skickas till tore.johnsson@vgregion.se eller till Västra Götalandsregionen, Regionens hus, 405 44 Göteborg.

Informationssäkerhetsprogrammet består av tre delar. 

1. Upphandling: Ansök om att delta i upphandlingen utan några som helst förpliktelser. 

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

2. Högskoleutbildning på Högskolan i Skövde. Anmäl att endast delta i högskoleutbildningen/uppdragsutbildningen. Inga kostnader förutom egen tid och resa samt eventuellt övernattning.

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (word-format)

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (ifyllningsbar pdf)

3. Informationssäkerhetsprogrammet. Ansök om att vara med i programmet och få stöd för utlägg som ni har i samband med arbetet. I denna anmäls också sökande till Uppdragsutbildningen i Informationssäkerhet (6 x 2 dagar) som genomförs av Högskolan i Skövde.

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (word-format)

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (pdf)

Mallar och stöddokument

1.  Informationsinsatser och mindre utbildningspaket
2.  Nuläge genom risk- och Gap-analys
3.  Informationsklassificering
4.  Ledningssystem, policydokument etcetera
5.  Tillgängliggöra öppna data

Tipsa gärna andra om programmet: www.vgregion.se/infosak2020

Nyheter

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet. Nulägesanalysen består av en övergripande granskning av informationssäkerheten inom kommunen.

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Emma Stewén

Projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-20 10:03