Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Kom igång erbjudande till kommuner i Västra Götaland

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet. Nulägesanalysen består av en övergripande granskning av informationssäkerheten inom kommunen.

OBS! För kommuner som inte lämnat fullmakt att delta i upphandlingen av konsultstöd inom ramen för "Informationssäkerhetsprogram 2020" krävs en formell förfrågan till Combitech för att uppfylla laglighetskravet.

Informationssäkerhetsprogram 2020

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Kom igång erbjudande till kommuner i Västra Götaland

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet

Granskningen genomförs för att verksamheten ska få en uppfattning om vilken säkerhetsnivå som föreligger, vilka åtgärder som behöver vidtas och i vilken prioritetsordning detta bör ske. Granskningen är ett viktigt första instrument för att ta fram innehållet i den fortsatta handlingsplanen inom programmet "Informationssäkerhet 2020" Följande områden kommer att belysas i granskningen:

  • Organisation och styrning av IT-funktionens aktiviteter
  • Utveckling och underhåll av system och applikationer
  • Drift och kontinuitetsplanering
  • Informationssäkerhet inklusive behörighets- och säkerhetsadministration

Metod

Granskningen kommer att utföras genom granskning, intervjuer med lämpliga personer från IT-avdelningen och checklistor. Begränsad verifiering av material/kontroller genomförs.

Rapportering

Granskningen utmynnar i en kortfattad skriftlig rapport. I den listas identifierade områden där brister identifierats. Prioriterade rekommendationer och förslag på vidare arbete presenteras också.

Förutsättningar

Genomförande av föreslagen uppdragsbeskrivning förutsätter att personer inom IT-verksamheten och övriga verksamheten inom kommunen måste vara tillgängliga för informationsinsamling och intervjuer.

Tidsåtgång

6-8 timmar a 1200 kr

Vill du ha mer information eller beställa en nulägesanalys ta kontakt med:

Combitech: Göran Wiréen, goran.wireen@combitech.se Tfn +46 734187823

Projektledning Informationssäkerhetsprogram 2020:

Valter Lindström, Valter.lindstrom@vgregion.se  Tfn 0708-523336

Senast uppdaterad: 2018-06-29 11:15