Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medverka i programmet för informationssäkerhet

Här finner du information om vad som gäller för anmälan av din kommun och medverkan i Informationssäkerhetsprogrammet 2022.

Aktiviteter

 1. Informationsinsatser och förankring
 2. GAP- och riskanalys 
 3. Utbildning av informationssäkerhetssamordnare.
 4. Informationsklassificering i verksamheterna
 5. Fortsatt arbete med införande av ledningssystem för informationssäkerhet
 6. Skapa förutsättningar för mer öppna data 

Erbjudandet

 • VGR betalar uppdragsutbildning för Informationssäkerhetssamordnare, 7,5 hp. 20 personer om året under tre år. Från start max en person per kommun eller sökande.
 • VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020.
 • VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder
 • Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument
 • VGR upphandlar ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.
 • De sökande får upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet.
 • De sökande ska i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av tjänster etcetera enligt riktlinjerna.

Presentationsmaterial

Presentation av arbetet med digital agenda och informationssäkerhetsprogram 2020

Riktlinjer

Riktlinjer för informationssäkerhetsprogram 2020 

Fullmakt om upphandling

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

Ansökan och kontakt

Projektledare är Magnus Larsson från företaget Combitech som har ramavtalet för resurser inom Informationssäkerhetsprogram. (kontaktuppgifter nederst på sidan). 

Ansökningar skickas till tore.johnsson@vgregion.se eller till Västra Götalandsregionen, Regionens hus, 405 44 Göteborg.

Informationssäkerhetsprogrammets tre delar.

1. Informationssäkerhetsprogrammet. Ansök om att vara med i programmet och få stöd för utlägg som ni har i samband med arbetet. Här anmäls också sökande till uppdragsutbildningen i Informationssäkerhet (6 x 2 dagar) som genomförs av Högskolan i Skövde.

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (word-format)

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (pdf)

2 Upphandling: Ansök om att delta i upphandlingen utan några som helst förpliktelser. 

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

3. Högskoleutbildning på Högskolan i Skövde. Anmälan för att endast delta i högskoleutbildningen/uppdragsutbildningen. Inga kostnader förutom egen tid och resa samt eventuellt övernattning.

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 versiion 2021 (word-format)

Mallar och stöddokument

1.  Informationsinsatser och mindre utbildningspaket
2.  Nuläge genom risk- och Gap-analys
3.  Informationsklassificering
4.  Ledningssystem, policydokument etcetera
5.  Tillgängliggöra öppna data

Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-06 10:41