Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Studie summerar informationssäkerhet Västra Götaland 2020

Informationssäkerhetsprogram 2020 tar nu slut. Det har varit framgångsrikt att samverka för att driva på medvetenheten och utvecklingen inom cybersäkerhet. Samverkan kring informationssäkerhet har ökat mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den summerande studien visar att det finns en rad konkreta åtgärder som behöver vidtas, gärna samlat. Anmäl dig till något av våra två slutseminarier 30 april eller 18 maj.

Välkommen till slutwebbminarier vid två tillfällen - 30 april och 18 maj - för att diskutera slutsatserna i studien och hur det framtida arbetet kan se ut. 

Sammanfattningsvis kan programmet redovisas så här:

  • 78 personer har gått en 14 dagars uppdragsutbildning på 7,5 högskolepoäng på Högskolan i Skövde - "Införande av ledningssystem för informationssäkerhet" om hur man använder MSB:s metodstöd i daglig verksamhet. 
  • 42 kommuner har varit representerade på dessa utbildningar
  • Nio personer från Västra Götalandsregionen och sex personer från Länsstyrelsen i Västra Götaland har också gått utbildningen.
  • Mer än 10.000 arbetstimmar har lagts på informationssäkerhet i Västra Götaland, beräknat efter de som gått programmet och deras utbildningsår.
  • Ett nätverk av de utbildade och informationssäkerhetssamordnare i länet har skapats och kommer att fortsätta även framöver för gemensam kompetensutveckling och fortsatt erfarenhetsutbyte.
  • En regional verktygslåda med olika typer av stödmaterial har tagits fram och har uppgraderats ett par gånger under tiden. Den fungerar bra även för näringsliv. Verktygslådan har gjorts tillgånglig utan kostnad, och kommer att finnas kvar på samma plats.
  • Konsultföretaget Knowit har gjort en studie om läget för informationssäkerhet i Västra Götaland.

Studie om läget för informationssäkerheten i Västra Götaland

Inom ramen för vår regionala samverkan inom Informationssäkerhetsprogram 2020 genomfördes under 2020 en studie av Knowit om hur informationssäkerhet och offentlig drift på en övergripande nivå ser ut i Västra Götaland.

Informationssäkerhet handlar om att verksamheterna har bra kontroll på och informationsklassificerar sin information för att säkerställa bra robust säkerhet av skyddsvärd information och vilken information som kanske faktiskt lämpar sig som öppna data.

Studien fokuserar på ökad säkerhet och robusthet i de it-miljöer som Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) använder i sin verksamhet. Fokus ligger på förbättringsåtgärder och inte i huvudsak på de delar som fungerar väl, vilket det också finns goda exempel på. Det finns en stor utmaning för huvuddelen av aktörerna i arbetet med att skapa en trygg och säker digitalisering till gagn för alla i Västra Götaland.

Den övergripande strategiska rekommendationen i studien är att det behövs ett mer samlat regionalt grepp för att primärt stödja kommunerna men även Västra Götaland i sitt informations- och cybersäkerhetsarbete. Totalt läggs tjugoen (21) förslag på åtgärder varav flera med fördel kan genomföras samlat.

Övergripande studie av offentlig it-drift (informationssäkerhet) i Västra Götaland, Knowit

Bilaga, Kommunöverskridande samarbeten i Västra Götaland, Knowit

 

Moln och offentlig drift studie Västra Götaland 30 april

Moln och offentlig drift studie Västra Götaland 18 maj

Magnus Larsson

Projektledare Informationssäkerhet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digital agenda Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-26 16:12