Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Collage användning av öppna data i olika delar av samhället

Alla kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland bjuds in att medverka i vår regionala samverkan inom öppna data. Tillsammans kan vi enklare och mer kostnadseffektivt göra öppna data tillgängliga.

Samverkan kring öppna data i Västra Götaland är en av de västsvenska kraftsamlingarna i den regionala digitala agendan. Projektet förväntas bidra till:

 • enklare vardag för privatpersoner och företag
 • smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Om regional samordning inom öppna data i Västra Götaland

Kraftsamling digitalisering

Dataportal Väst

Dataportal Väst lanserades den 15 september 2020. Syftet är att regionala och kommunala verksamheter i Västra Götaland successivt ska tillgängliggöra öppna data i portalen. Totalt omfattas 49 kommuner och Västra Götalandsregionens (VGR) samtliga förvaltningar. Samverkansorganet GITS (gemensam informations- och tjänstesamordning) på VästKom ansvarar för förvaltning och utveckling av dataportalen.

Dataportal Väst

Alla kan vara med

Genom att medverka i vår regionala samverkan får ni följande möjligheter: 

 • tillgång till den regionala tekniska plattformen, för att tillgängliggöra verksamhetens öppna data,
 • fri tillgång till informations- och utbildningsmaterial, processbeskrivningar och liknande, som kan användas i det löpande arbetet med att identifiera, skapa och tillgängliggöra öppna data,
 • avgiftsfri medverkan på utbildningsinsatser som arrangeras i Västra Götaland, exempelvis Kulturresan samt Organisation och arbetssätt,
 • avgiftsfri medverkan i regionala öppna data-projekt.

 

Regional samordningsgrupp 

Till stöd för satsningen finns en regional samordningsgrupp med expertis för att planera genomföra och följa upp arbetet till nytta för de medverkande.

Samordningsgruppen för öppna data 

Lokalt åtagande

Er motprestation är att se till att: 

 • tillsätta en ansvarig person för öppna data som är kontaktperson i det regionala samarbetet, och ansvarar för att samordna lokala resurser och projekt för att tillgängliggöra öppna data,
 • information som görs tillgänglig som öppna data uppfyller kriterierna för allmän offentlig handling, och att denna är av god kvalitet, aktualitet och riktighet,
 • öppna data förväntas också blir en naturlig nytta och del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling.
 • medverkan i regionala projekt och upphandlingar som genomförs för att göra öppna data tillgängliga.

Läs mer om vad som gäller i Riktlinjer för regional samverkan om att tillgängliggöra öppna data 2020-03-02. (pdf)

Ansök om att medverka

Ansökan om formellt deltagande i vår regionala samverkan ska ske skriftligt av behörig firmatecknare, som exempelvis kommundirektör, bolagsdirektör, förvaltningsdirektör eller liknande.

Ansökningsblankett (doc)

Avrop av tjänster för tillgång till den regionala tekniska plattformen

Aktuellt om samverkan för öppna data

Referensmaterial om öppna data

Referensmaterial om öppna data

Här finner du:

 • Utbildnings- och informationsmaterial
 • Upphandlingskrav
 • Vägledningar
 • Informationsklassningar
 • Länkar till annat intressant 

Öppna data i Västra Götaland

Regionutvecklingsnämnden beslutade i november 2019 om projektet Öppna data i Västra Götaland, som ska pågå i tre år. Därefter ska samverkan vara en del av VGR:s ordinarie verksamhet.

Vårt regionala samverkansprojekt ska också bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige. Det sker i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera, Tillväxtverket, Internetstiftelsen och forskningsinstitutet RISE med flera.

Fredrik Eriksson

Regional samordnare för öppna data
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-18 15:38