Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informations- och utbildningsmaterial om öppna data

Här finns materialet som vi går igenom på de planerade utbildningarna om öppna data under våren 2020.

Information om den regionala samverkan inom öppna data i Västra Götaland.

Bildspel (som ovan) men med berättarröst  (ppt 34 MB)
OBS! Tidplanen är ändrad jämfört med ppt utan berättarröst ovan!

Syftet är att på cirka 20 minuter beskriva vad öppna data är och dess nytta, samt förklara varför vi i Västra Götaland genomför en regional satsning på öppna data – och vad det innebär att medverka.

Primära målgrupper är styrande och ledande funktioner i kommunala och regional verksamheter, tjänstepersoner som arbetar med medborgardialog, näringslivsutveckling och digitalisering – och till viss del även näringslivet och allmänheten i stort.

Kulturresan -introduktion till öppna data och dess nytta.

Syftet med materialet är att skapa en insikt om vad öppna data är, dess nytta samt vikten av att få med öppna data som en naturlig del i den offentliga verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling.

Primär målgrupp är tjänstepersoner som arbetar med medborgadialog, näringslivsutveckling och digitalisering.

Metod för att identifiera och tillgängliggöra öppna data.

Materialet innehåller information om processen för hur en offentlig verksamhet bör gå tillväga för att identifiera och tillgängliggöra öppna data.

Primär målgrupp är tjänstepersoner som arbetar med medborgardialog, näringslivsutveckling och digitalisering.

Senast uppdaterad: 2020-07-17 16:46