Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandlingskrav

Genom att ställa krav på så kallad inbyggd öppenhet vid upphandling av nya it-system och digitala tjänster, kan vi säkerställa att det finns juridiska och tekniska förutsättningar för att få åtkomst till- och vidareutnyttja den digitala information (data) som vi skapar över tid i våra it-system.

I sin handlingsplan (31 mars 2020) till regeringen har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreslagit att alla nya ramavtal som Kammarkollegiet och SKL Kommentus upphandlar ska innehålla krav för inbyggd öppenhet. DIGG föreslår även att befintliga ramavtal ses över och kompletteras med dessa krav, där det är möjligt.

I avvaktan på att detta sker försöker vi inom ramen för vår regionala samverkan i Västra Götaland samla in goda exempel på krav för inbyggd öppenhet och publicera på denna sida. Se dessa som rekommendationer som var och en kan tillämpa efter sina gällande förutsättningar. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar eller behöver stöd på något sätt, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

ÖDIS upphandlingskrav

Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) har tagit fram en handling med krav som syftar till att säkerställa både ägandeskap och inbyggd öppenhet vid upphandling av nya it-system och digitala tjänster. Kravunderlaget omfattar även krav på terminologi och språk, dokumentation, förvaring samt vissa tekniska detaljer som är av vikt vid tillgängliggörande av öppna och delade data.

Om ÖDIS upphandlingskrav pdf

Umeås icke-funktionella krav på API:er

Umeå kommun har tagit fram ett antal icke-funktionella krav som är relaterade till så kallade API:er (Application Programming Interface).

Sammanställning av Umeås krav 

Umeås hela kravdatabas 

Fredrik Eriksson

Regional samordnare för öppna data
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-10-19 09:09