Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Lär dig om "faxdödaren" - för att hjälpa kommunerna att påbörja sitt införande startar VGR samverkansprojektet "SDK-ready" i Västra Götaland.

Varje dag skickas stora mängder information mellan olika aktörer i offentlig sektor, exempelvis vid handläggning och beslut av ärenden. Ofta är det sekretessklassad information i from av vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga eller utdrag ur belastningsregistret som skickas. I brist på säkrare alternativ används många gånger fax eller vanligt brev för att utbyta information mellan olika aktörer.

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

En egen digital infrastruktur för offentliga aktörer

SDK är en digital infrastruktur som möjliggör för offentliga organisationer att utbyta känslig information med andra offentliga aktörer på ett enhetligt och säkert sätt genom att de organisationer som ansluter till SDK organiseras i en så kallad federation. En federation är ett nätverk där de deltagande organisationerna är överens om gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet och därför kan utbyta information med varandra. SDK levereras av Inera och Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i pdf-format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser, exempelvis till en viss enhet på ett äldreboende eller en avdelning på ett sjukhus. Det går inte att skicka meddelanden till enskilda befattningshavare eller privatpersoner.

Information om SDK hos Inera

Information om SDK hos DIGG

Fördelarna med SDK

Följande nyttor har identifierats vid användandet av SDK

  • Minskat beroende av fax och vanliga brev för överföring av känslig information
  • Trygghet genom att känslig information inte sprids till obehöriga
  • Möjlighet till samma spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen
  • Snabbare handläggning och beslut

SDK-ready projektet

För att skapa förutsättningar för länets kommuner och VGR att kunna införa och använda Säker digital kommunikation startas ett systerprojekt, SDK-ready, till ett pågående SDK-projekt som drivs av VGR:s Koncernstab Digitalisering.

Syftet med SDK-ready är att dra nytta av den kompetens och de erfarenheter som vinns i det befintliga SDK-projektet och i Ineras nationella införandeprojekt, för att kunna hjälpa kommuner i Västra Götaland att påbörja sitt införande. 

Kontakta Emma Pettersson om du vill veta mer vad som behövs för införande av SDK i din verksamhet.

Stöd- och utbildningsinsatser under 2023

Emma Pettersson

Projektledare, seniorkonsult Helseplan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-31 16:29