Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges strukturfondspartnerskap

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats strukturfondspartnerskap. Västsverige bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Ett av strukturfondspartnerskapets uppdrag är att prioritera bland de inkomna ansökningar till två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) omfattar 462 miljoner kronor som går till åtgärder som syftar till ett hållbart och mer konkurrensnkraftigt Västsverige.
  • Europeiska socialfonden+ (ESF+) 875 miljoner kronor som skall användas för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Förvaltande myndighete för Regionalfonden Västsverige är Tillväxtverket och för ESF+ är Svenska ESF-rådet förvaltande myndighet. Respektive förvaltande mynidghet gör först en laglighetsprövning av alla inkomna projektansökningar. De ansökningar som uppfyller de formella kraven för att få finansiellt stöd går vidare till partnerskapet. Partnerskapet gör därefter en prioriteringsordning bland projekten. I Västsverige har partnerskapet antagit riktlinjer som utgås från vid prioritering av projekt. 

Läs mer om riktlinjer för prioritering av valbara projekt inom ESF+ Västsverige här.

Läs mer om riktlinjer för prioritering av valbara projekt inom Regionalfonden Västsverige här.

Efter att partnerskapet har prioriterat bland ansökningarna, fattar den förvaltande myndigheten beslut. Förvaltande myndigheten är bunden att följa partnerskapets prioriteringsordning.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet och administrerar dess sekretariat med stöd av Region Halland. 

Möten 2023

Fredag 31 mars 2023

Fredag 16 juni 2023

Tor-fre 14-15 september 2023

Fredag 8 december 2023

Linn Henriksson

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Västsverige, Teamledare EU-program
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Lindström

Biträdande sekreterare Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Mobil: 0700- 82 57 33 

E-post: hanna.lindstrom@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2023-05-04 14:06