Interreg Nordsjön - Interwork - 16-17 januari 2019

Utveckla din projektansökan till Interreg Nordsjön - gå på interwork 16-17 januari i Nederländerna.

För att förbereda projektansökningar till nästa utlysningsperiod anordnar sekretariatet för Interreg Nordsjön ett ”interwork event” 16-17 januari 2019 i Haag, Nederländerna.

Syftet med mötet är att mobilisera och hjälpa aktörer att utveckla projektansökningar till utlysningsrundan "Call 9" (Full Application) och "Call 10" (Expression of Interest) som öppnar 2 januari 2019.
Både godkända ”expression of interest” och nya projektansökningar och intresserade partners välkomnas.

Vid mötet kommer man ha möjlighet att presentera sin projektidé och få feedback från sekretariatet, möta nya partners och utbyta erfarenheter. Det är ett mycket bra tillfälle att skapa kontakter och utveckla nya partnerskap.

För registrering och mer information besök Interreg Nordsjöns hemsida: https://northsearegion.eu/about-the-programme/events/transnational-interwork-event-calls-9-and-10/

Senast uppdaterad: 2018-12-06 14:52