Nulägesrapport Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Höstens utlysning i Interreg ÖKS stängde fredag den 7 september 2018. Inte sedan hösten 2015 har intresset för att samarbeta över gränserna varit så stort. När årets andra ansökningsomgång stängde hade 14 ansökningar om projektstöd kommit in till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Projekten fördelades inom samtliga fyra insatsområden. Tre av projekten faller inom insatsområdet Sysselsättning, tre inom Grön ekonomi, två inom insatsområdet Transport och sex ansökningar inom insatsområde Innovation. Ansökningarna söker sammanlagt om 25,2 miljoner euro i stöd, plus 1,1 miljoner norska IR-medel.

Fördelningen mellan delgeografierna är åtta inom Öresund Kattegat Skagerrak-geografin samt tre vardera inom Öresund och Kattegat-Skagerrak.

Utfallet av utlysningen presenteras i slutet av november och början av december då styr- och övervakningskommittén fattar beslut om stöd till projekten.

För mer information besök Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks hemsida, här.

Senast uppdaterad: 2018-10-22 13:03