Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU-program 2021-2027

Här kan du läsa mer om vilka program och fonder som det går att söka pengar från under perioden 2021-2027 och hur Västra Götalandsregionen arbetar med kommande programperiod.

Västra Götaland berörs av ett antal EU-program, vilket gör det möjligt för olika aktörer att få sina projekt finansierade av EU-medel. På en övergripande nivå delas EU-programmen in i sektorsprogram och strukturfonder. Här kan du läsa mer om vilka program och fonder som det går att söka pengar från under perioden 2021-2027 och hur Västra Götalandsregionen arbetar med kommande programperiod. Nedanför ser du aktuella utlysningar.

Aktuella utlysningar

Strukturfonder

EU:s regionalpolitik kallas också för sammanhållningspolitik. Sammanhållningspolitiken syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar cirka 373 miljarder euro för åren 2021-2027, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av EU:s budget.

De strukturfonder som Västsverige tar del av är:

Förutom dessa fonder som Västsverige tar del av finns Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet där förvaltande myndighet är Jordbruksverket. Läs mer här.

Sektorsprogram

Utöver de europeiska strukturfonderna finns även de transnationella sektorsprogrammen, dessa program är en typ av EU-finansiering som delas in efter inriktning och syfte. Sektorsprogrammen är ofta tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Kraven är ofta höga på innovation och beviljade projekt förväntas ha ett tydligt mervärde för hela Europa. Med andra ord ska det finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå. Det finns flera hundra sektorsprogram och i listan till vänster presenteras ett urval av dem tillsammans med de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Läs mer om sektorsprogram

Senast uppdaterad: 2021-11-30 11:10