Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalfondsprogrammet Västsverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram än små- och medelstora företag 

EUlogo_v_RGB.png

 

I april 2020 fick Västra Götalandsregionen (VGR) erbjudandet av regeringen att samordna framtagandet av regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 i Västsverige.  

Ett programförslag har sedan dess tagits fram i nära samarbete med Region Halland. Programmet tar tydligt avstamp i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland och de prioriteringar som görs där. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av RUS speciellt till den långsiktiga prioriteringen ”Stärkt innovationskraft”.  

 Utöver RUS utgår programmet från bland annat Klimat 2030, EU:s Green Deal, underlag kopplat till smarta specialiseringsstrategier samt regionala analyser.  
 
Regionalfondsprogrammet omfattar åtgärder för att främja regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning. Den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, ska medverka till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken.  

Insatserna inom regionalfondsprogrammet 2021-2027 ska bidra till omställning till en hållbar regional utveckling och bidra till ett grönt, hållbart och mer innovativt Europa.  
 
Det nya regionalfondsprogrammet för Västsverige fokuserar på områden:

- Innovationskraft för hållbar omställning, tillväxt och färdigheter i Västsverige 

- Utveckling för cirkulär omställning i Västsverige 

Programmet lanseras tidigast under våren 2022.  

Förvaltande myndighet

Förvaltande myndighet är Tillväxtverket. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2021-11-11 14:31