Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

INTERREG-programmen

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). Följande Interreg-program berör Västra Götaland:

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmet täcker ett område som har fler än 9 miljoner invånare inom tre länder. Här finns två huvudstäder, fler än 30 universitet och områdets olika delar förenas av ett gemensamt hav. 

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro under åren 2021-2027, i projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien  

Programmet delas in i 4 insatsområden:

 • Innovation och entreprenörskap

 • Grön omställning

 • Transport och mobilitet

 • Gränslös arbetsmarknad 

Var kan jag hitta mer information? 

Ta kontakt med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer. 

Programmets hemsida: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - Startsida (interreg-oks.eu) 

Interreg Nordsjön 

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden: 

 • Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen 
 • Grön omställning i Nordsjöregionen 
 • Klimatresilient Nordsjöregion
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen 

Geografiskt område 

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne. 

Programgenomförande 

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet samt beslutar vilka projekt som ska beviljas eller inte beviljas stöd. Varje medlemsland har representanter i denna kommitté. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén.  

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg. 

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén. 

Var kan jag hitta mer information? 

Läs mer på programmets hemsida: www.northsearegion.eu/ 

Ta kontakt med Robin Stenström, nationell kontaktperson, robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidée.

INTRREG Östersjöprogrammet 

Det strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i. 

Totalt sett förväntas mer än 250 miljoner EUR finnas att ansöka om under kommande programperiod. 

Geografiskt område 

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, nordvästra Ryssland, Sverige, norra Tyskland och Vitryssland. 

Det är möjligt att få 80% i stöd från programmet förutom för norska aktörer där det är möjligt att få 50% i stöd från programmet. 

Fyra fokusområden  

 • Innovativa samhällen 
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning

Var kan jag hitta mer information? 

Läs mer på programmets hemsida https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/ 

Ta kontakt robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Interreg Sverige - Norge

Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Fyrbodal i Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och delar av Viken, vilka i sin tur delas in i de två delområdena Centrala Skandinavien och Nordens gröna bälte. Västra Götalandsregionen ingår i Centrala Skandinavien, tillsammans med Dalarna, Värmland, Innlandet och delar av Viken. Regionerna och fylkeskommunerna har tillsammans tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Fyra fokusområden

 • En smartare gränsregion
 • En grönare gränsregion
 • En mer social gränsregion
 • En starkare gränsregion

EU föreslås finansiera projekten till 65% för svenska partners. Budgeten för programmet ser ut att bli ca. 104 miljoner Euro, som kan delas ut i projektstöd.

Programförslaget kommer nu att behandlas av Näringsdepartementet och därefter av EU-kommissionen, som båda kommer att lämna synpunkter på dess innehåll. Det är därför sannolikt att ytterligare förändringar kommer att göras innan en slutlig programtext antas och programmet etableras. 

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Ta kontakt robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling 

Alla medlemsländer /regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.  

Ett huvudsakligt fokusområde för programmet är bättre styrning.  
  
80 procent allokeras till projekt som adresserar

 • ett smartare Europa
 • ett grönare Europa
 • ett mer socialt Europa  

20 procent allokeras till projekt inom   

 • ett mer sammanlänkat Europa
 • ett Europa närmare sina invånare  

EU finansierar projekten till 80 procent till offentliga aktörer och 70 procent för privata non-profits.  

Läs mer om programmet på programmets webbplats. 

URBACT 

URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. 

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling. 

Senast uppdaterad: 2023-01-23 12:51