Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Interreg Östersjön

Det strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i.

Prioriterade områden

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter 

Programmet omsluter cirka 279 miljoner euro (exklusive medfinansiering).

Geografiskt område

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, nordvästra Ryssland, Sverige, norra Tyskland och Vitryssland.

Vem kan söka?

Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder bildar ett partnerskap.

Programgenomförande

Projekten beslutas och genomförs i två steg: "Concept Note" respektive "Application Form". Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Nationella subkommittéer spelar en viktig roll när det gäller att sprida information om programmet i respektive land. En gemensam övervakningskommitté med representanter från alla de 11 länderna godkänner eller avslår projektansökningar, har tillsyn över programmets genomförande och är ansvarigt för att EU-medlen blir använda på rätt sätt. Den dagliga administrationen sköts av två programsekretariat som ligger i Rostock och Riga.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: www.eu.baltic.net/ 

Ansökningsomgångar

Läs mer om aktuella utlysningar här.

Sök projektidéer och projektpartners - Linkedin-grupp

Såddmedel - Seed Money Facility

Finansiering Östersjöinsatser - andra källor

Projekt

Alla godkända projekt kan du hitta i programmets projektdatabas.

Kalendarium

Kalender för Interreg V B Östersjön

Interreg Östersjön tidigare perioder

Antal projekt 2007-2013: 90

Results outputs 2007-2013

Antal projekt 2000-2006: 137

Robin Stenström

Senast uppdaterad: 2017-11-17 10:59