Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Interreg Sverige-Norge

Programmets geografiska område består av tre delområden. I Västra Götaland finns delområdet Gränslöst Samarbete som omfattar Fyrbodalsområdet. I Norge ingår Østfolds och Akershus fylke.Under perioden 2014–2020 finns det cirka 45 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 26 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Insatsområden:

  • Innovativa miljöer - öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga
  • Små- och medelstora företag - ökad konkurrenskraft hos företag - öka etableringsfrekvensen i programområdet
  • Natur- och kulturarv - hållbar utveckling för naturens egenvärde, invånare och besökare - samordna bevarandet av hotade/hänsynskrävande arter och naturmiljöer
  • Hållbara transporter - kunskapsunderlag för infrastruktursatsningar - gränsöverskridande kollektivtrafik - koldioxidsnåla transportsystem för gods- och persontrafik
  • Sysselsättning och gränsöverskridande arbetsmarknad - integrerad arbetsmarknad i gränsregion

Vem kan söka?

De som kan få stöd är till exempel mottagare som universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

Var kan jag hitta mer information?

Du vänder dig i första hand till det delområdessekretariat som tillhör det område där du vill starta eller driver projektverksamhet. På norsk sida ligger sekretariaten tillsammans med respektive delområde förvaltande organisation. På svensk sida är sekretariatet gemensamt och placerat i Östersund.

Interreg Sverige-Norge förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Jämtlands län och hanterar övergripande frågor.

Läs mer och se programmets hemsida för kalendarium på programmets hemsida: www.interreg-sverige-norge.com/

Ansökningsomgångar

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida

Senast uppdaterad: 2021-11-17 15:52