Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

URBACT

URBACT III är ett interregionalt EU-program för utbyte av erfarenheter kring goda lösningar inom området stadsutveckling.

Tematiska prioriteringar

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
  • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Främja social integration och bekämpa fattigdom

Geografiskt område Alla EU-länder, Norge och Schweiz (de senare finansieras av fonder i respektive land). Aktörer från länder utanför EU kan delta på egen bekostnad.

Vem kan söka?

Kommuner, regioner/landsting, nationella myndigheter, universitet och forskningsinstitut kan söka. Europeiska stadsnätverk, tematiska nätverk om stadsutveckling, nationella och internationella nätverk av kommuner och privata aktörer kan bli partner.

Programgenomförande

URBACT:s beslutsfattande organ är övervakningskommittén, som består av två representanter för varje land. Förvaltningsmyndighet är det franska ministeriet för urban utveckling, som ansvarar för programmets genomförande. Till sin hjälp har man ett sekretariat som administrerar och informerar om programmet.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer information på programmets hemsida: www.urbact.eu/

Ansökningsomgångar

Läs mer på aktuella utlysningar inom EU-programmen.

Kalendarium

URBACT-programmets kalender

Robin Stenström

Senast uppdaterad: 2017-11-17 10:58