Svenska Subkommittén för Nordsjöprogrammet

Anmäl dig här till nästa svenska subkommittémöte för Nordsjöprogrammet (OBS: endast inbjudna)

Nästa möte för svenska submittén för Nordsjöprogrammet anordnas i Göteborg 29-30 november 2018.

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, 411 14 Göteborg.
Tid: 12:00, 29 november - 12:00, 30 november

Anmälan: Skicka in din anmälan genom att fylla i forumlär längst ner på sidan. OBS: endast inbjudna kan delta på mötet.

Dagordning:

Torsdag, 29 november
12:00             Gemensam lunch
13:00             Välkomna, mötet öppnas
13:10             Återkoppling senaste Styrkommittémöte, status i programmet
13:30             Återrapportering från Övervakningskommittén & nästa programperiod
14:00             Ansökningsomgång 7, Full Applications
14:30             Paus
14:45             Ansökningsomgång 7, fortsättning.
16:00             Projektpresentation
17:00             Mötet avslutas

prel: 19:00 Gemensam middag

Fredag, 30 november
08:30             Ansökningsomgång 8, Expression of Interest
10:00             Paus
10:15             Ansökningsomgång 8, fortsättning
11:15             Kommande händelser, nästa möte
11:30             Mötet avslutas
12.00             Gemensam lunch
 

Möteshandlingar skickas ut via mail!

För mer information konktakta anneli.weinholt@vgregion.se

Anmälan till möte 29-30 november för svenska subkommittén för Nordsjöprogrammet

Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:58