Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

COSME

COSME är EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Programmet fokuserar särskilt på investeringsinstrument och stöd till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt. Utöver att erbjuda bättre lånemöjligheter syftar COSME till att skapa ett gynnsamt företagsklimat inom EU, underlätta tillgången till marknader såväl inom som utanför EU, samt att främja entreprenörskap och en entreprenöriell kultur genom till exempel stöd till unga entreprenörer.

Programmet består av fyra delar:

•Tillträde till marknader - Stöd i form av rådgivning, matchmaking och finansiering, för att hjälpa små och medelstora företag att ta sig ut på nya marknader.

•Tillgång till kapital - Finansiella instrument i form av lånegarantier och riskkapital, för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering.

•Entreprenörskap - Syftar till att stimulera utbildningar i entreprenörskap, stärka affärsklimatet och nå specifika grupper som exempelvis unga, kvinnor och seniora genom skräddarsydda mentorskapsprogram.

•Näringslivsförutsättningar - Syftar till att minska regelbördan för företag, identifiera och utbyta "best practices" mellan nationella organisationer och öka sektoriella insatser inom exempelvis turism.

Vem kan söka?

COSME vänder sig till företagare och små och medelstora företag som är i behov av stöd i samband med etablering, finansiering och/eller internationalisering. Även myndigheter kan få stöd inom ramen för COSME för att förbättra företagsklimatet och underlätta EU:s ekonomiska tillväxt. 

Var kan jag hitta mer information?

Nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige är Tillväxtverket. Besök deras hemsida för mer information om COSME:s olika fokusområden. Du kan också hitta mer information på kommissionens hemsida för programmet. 

När och för vad kan jag söka?

Nya utlysningar kommer regelbundet, besök Kommissionens hemsida för att se aktuella ansökningsomgångar.

 

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2016-05-26 14:46