Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och en av världens största satsningar på forskning och innovation. Programmet innebär bland annat att forsk­ning och innovation ska användas för att lösa gemensamma samhällsutmaningar samt behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen.

Vad är programmet? 

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation och en av världens största satsningar på forskning och innovation. Programmet innebär bland annat att forsk­ning och innovation ska användas för att lösa gemensamma samhällsutmaningar samt behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen. 

Programmet delas in i tre områden: spetskom­petens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Skillnaden mot tidigare rampro­gram är att Horisont 2020 fokuserar mer på att överbrygga glappet mellan forskning och marknad.

Vem kan söka? 

Programmet erbjuder möjligheter för en mängd olika aktörer att delta; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. I de flesta projekt krävs deltagande från minst tre länder och olika organisationer. Horisont 2020 är också öppet för deltagande utanför EU.  

Vilket stöd kan jag få från VGR? 

Att rigga internationella konsortier, matcha idéer och pågående projekt mot aktuella europeiska utlysningar och skriva konkurrenskraftiga ansökningar kräver kompetens, tid och resurser. VGR arbetar därför med att stödja förberedelse inför utlysningar, bland annat genom förstudiemedel och planeringsbidrag i form av en utlysning som kallas EU-kortet. Syftet med EU-kortet är underlätta för dig som västsvensk aktör att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, för att nå ett högt, smart och breddat deltagande i Horisont 2020. Fokus ligger på att sänka trösklar så att fler - och framförallt nya - aktörer ska kunna delta, samt att fler västsvenska aktörer tar ledande roller i projekten, exempelvis som koordinatorer. Läs mer om EU-kortet och kriterierna för ansökan på VGR:s hemsida för forskning och utveckling.

Var kan jag hitta mer information? 

Mer information om VGR:s arbete med Horisont 2020 hittar du på FoU-enhetens hemsida. Generell information hittar du hos Kommissionen och VINNOVA. Hos VINNOVA kan du även hitta information om andra europeiska program kopplade till forskning och innovation. 

När och för vad kan jag söka? 

Aktuella utlysningar hittar du på kommissionens deltagarportal under funding opportunities.

Senast uppdaterad: 2016-05-26 15:22