Utlysningar

Här listas pågående och kommande utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

Socialfonden i Västsverige

Utlysning 2019:2 för programområde 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete eller studier, 2.2 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga 15-24 år samt 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv pågår 30 april - 9 september 2019. 
Läs mer om utlysningarna på Svenska ESF-rådets hemsida.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Utlysning 2019:1 stängde 14e februari.
Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Sverige-Norge

Ansökningsomgång 2019 stängde 15 februari 2019.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ansökningsomgång 14 januari-15 februari 2019 är nu stängd.

Nästa ansökningsomgång planeras till 9 augusti - 13 september 2019.
Läs mer om hur du söker på Interreg ÖKS hemsida.

Interreg Nordsjön

Utlysning 11 är öppen för fullständiga ansökningar 28 juni-30 september 2019. Utlysningen riktar sig endast mot ansökningar vars intresseanmälan blivit godkänd av styrkommittén.

Utlysning 12 är öppen för nya projektansökningar, "Expression of Interest", och pågår 28 juni-11 oktober 2019.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Nordsjöns hemsida.

Interreg Östersjön

Inga nya utlysningar planeras.
Läs mer om utlysningarna på Interreg Östersjöns hemsida.

Interreg Europa

Fjärde utlysningen stängde 22 juni, 2018. Inga nya utlysningar planeras.
För senaste information besök Interreg Europas hemsida.

Urbact

Urbact utlysning inom Action planning networks stängde 17e april 2019.
Mer information finner du på Urbacts hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-05-15 13:21