Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysningar

Här listas pågående och kommande utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

Socialfonden i Västsverige

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

Svenska ESF-rådet utlyser 45 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

Utlysningen pågår mellan den 18 maj 2021 och den 17 september 2021.

Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige i god tid innan ansökan skickas in.

Läs mer om utlysningen på Svenska ESF-rådets hemsida.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier.

Sista dag för förstudieansökan är 31 oktober 2021.

Om förstudier

  • Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena.

  • De kan max pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.

  • De kan få maximalt 400 000 kronor i EU-stöd från Tillväxtverket.

  • Stödet från Tillväxtverket kan maximalt utgöra 40 procent av förstudiens budget.

Är ni intresserade av att söka, kontakta gärna Tillväxtverket för vidare diskussion och information runt tillgängliga medel.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Sverige-Norge

Från och med 14 maj 2020 kommer Interreg Sverige-Norge ta emot ansökningar både för huvudprojekt och förstudier löpande.

Vi rekomenderar att ni tar kontakt med Interreg Sverige-Norges sekretariat i aktuellt delområde i ett tidigt skede, redan i planeringsfasen av er planeringsfasen av er ansökan.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

För tillfället finns det inga pågående utlysningar. 

Läs mer om hur du ansöker på Interreg ÖKS hemsida.

Interreg Nordsjön

Utlysning 12, diskussion pågår. För senaste uppdateringar se Interreg Nordsjöns hemsida.

Interreg Östersjön

Inga nya utlysningar planeras.
Läs mer om utlysningarna på Interreg Östersjöns hemsida.

Interreg Europa

Inga nya utlysningar planeras.
För senaste information besök Interreg Europas hemsida.

Urbact

Urbact utlysning inom Action planning networks stängde 17e april 2019.
Mer information finner du på Urbacts hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-05-18 14:56