Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysningar

Här listas pågående och kommande utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

Socialfonden i Västsverige

Nu går det att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Svenska ESF-rådet utlyser 48 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier.

Läs mer om utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi. Utlysningen är inriktad på insatser som syftar till att stötta företag i Västra Götaland och Halland som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.

Behovet av insatser för att stödja företag i kris är mycket stort och det är av yttersta vikt att insatserna kan påbörjas så snart som möjligt. Detta innebär att process för utlysning, beredning av ansökningar samt prioritering och beslut kommer att genomföras under en kort tidsperiod

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Sverige-Norge

Från och med 14 maj 2020 kommer Interreg Sverige-Norge ta emot ansökningar både för huvudprojekt och förstudier löpande.

Vi rekomenderar att ni tar kontakt med Interreg Sverige-Norges sekretariat i aktuellt delområde i ett tidigt skede, redan i planeringsfasen av er planeringsfasen av er ansökan.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ansökningsomgång 2020:1 stängdes för ansökningar den 7 februari 2020.
Läs mer om kommande ansökningsperioder och om hur du ansöker på Interreg ÖKS hemsida.

Interreg Nordsjön

Utlysning 12, diskussion pågår. För senaste uppdateringar se Interreg Nordsjöns hemsida.

Interreg Östersjön

Inga nya utlysningar planeras.
Läs mer om utlysningarna på Interreg Östersjöns hemsida.

Interreg Europa

Inga nya utlysningar planeras.
För senaste information besök Interreg Europas hemsida.

Urbact

Urbact utlysning inom Action planning networks stängde 17e april 2019.
Mer information finner du på Urbacts hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-05-20 14:18