Interreg Sverige-Norge

Interregprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Här kan du läsa om aktuella utlysningar för interregsprogram mellan Sverige och Norge.

Ansökningsomgång åtta har nu stängts. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan 15 januari till 15 februari 2019.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 10:55