Socialfonden i Västsverige

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Här kan du se de aktuella utlysningarna.

Utlysning 2018:2 har nu stängt.

Läs mer om utlysningarna på Svenska ESF-rådets hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 10:55