Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Europa Direkt Västra Götaland

Europa Direkt är lokala informationskontor som är upprättade av Europeiska kommissionen i syfte att informera invånarna om EU och uppmuntra till delaktighet i EU:s beslutsprocesser.

Det finns cirka 500 stycken Europa Direkt-kontor runt om i Europa, 18 kontor i Sverige, varav tre är lokaliserade i Västra Götaland.

Europa Direkt ska kostnadsfritt:

  • sprida information om EU till allmänheten
  • svara på frågor om EU
  • guida rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk

Europa Direkt-kontoren ska också arbeta för att främja den lokala och regionala debatten om EU genom att bland annat anordna föreläsningar och seminarier om aktuella frågor.

Västra Götalandsregionens roll

Som regional part stödjer och finansierar Västra Götalandsregionen de tre Europa Direkt-kontoren som finns i Västra Götaland.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, påverkas över hälften av alla politiska beslut som tas i Sverige på lokal, regional och nationell nivå av beslut som tagits på EU-nivå. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför viktigt att invånare i Västra Götaland har god tillgång till information om EU och om EU:s beslutsprocesser.

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europa Direkt Sverige

Riksdagens EU-upplysning

EU-information 

Kontakt

Europa Direkt Göteborgsregionen

Besöksadress: Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3, 412 56 Göteborg
E-post: edgr@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-368 33 65
Webbsida: http://www.goteborg.se/europadirekt

Europa Direkt Fyrbodal

Besöksadress: Kungsgatan 20, 662 31 Åmål
E-post: europadirekt@amal.se
Telefon: 0532-170 20
Webbsida: http://www.europadirektfyrbodal.se

Europa Direkt Sjuhärad

Besöksadress: Vikingborgsgränd 4, 517 83 Bollebygd
E-postadress: europadirekt@bollebygd.se
Telefon: 033-430 55 34
Webbsida: http://www.bollebygd.se/europadirekt

Senast uppdaterad: 2017-03-28 15:37