Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och innovation ur ett EU-perspektiv

EU:s forskningsprogram löper över sju år och det nu gällande ramprogrammet Horisont 2020 har en budget på cirka 80 miljarder Euro. Ramprogrammet vilar på tre pelare där den första ”spetskompetens” riktar in sig på grundforskning, forskarmobilitet och tung forskningsinfrastruktur. Den andra pelaren ”industriellt ledarskap” riktar sig mot utveckling av centrala teknikområden som till exempel nanoteknologi och avancerade material. Den tredje pelaren ”samhällsutmaningar” riktar sig mot olika gränsöverskridande utmaningar som hälsa, transport och klimatforskning.

Västra Götaland är en av de mest forskningsintensiva regionerna och rankar högt i internationella jämförelser om regioners innovationskapacitet. Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft. Arbetet i Bryssel ska bidra till målet om Västra Götaland som en ledande kunskapsregion med världsrenommé inom utvalda områden, där internationella forsknings- och innovationssamarbeten bidrar till att:

  • Stärka konkurrenskraften i regionen genom att öka kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor
  • Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar
  • Positionera Västra Götaland som global kunskapsregion

VGR följer redan nu arbetet med halvtidsöversynen av Horisont 2020 och arbetet med kommande ramprogram förväntas inledas redan under hösten 2017.

VGR arbetar bland annat genom nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). ERRIN har medlemmar från 120 europeiska regioner och arbetar med kunskapsutbyte, projekt partnerskap m.m. för att stärka regional forsknings och innovationskapacitet. 

Andrea Lagundzija

Regionutvecklare - forskning & innovation
Telefonnummer

Läs mer om det internationella forskningsprogrammet

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:21