Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och innovationsfrågor

Västra Götaland är en av de mest forskningsintensiva regionerna i Europa och rankar högt i internationella jämförelser om regioners innovationskapacitet. Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft. Arbetet i Bryssel ska bidra till målet om Västra Götaland som en ledande kunskapsregion med världsrenommé inom utvalda områden, där internationella forsknings- och innovationssamarbeten bidrar till att:

 • Stärka konkurrenskraften i Västra Götaland genom att öka kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor
 • Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar
 • Positionera Västra Götaland som global kunskapsregion

Målet med uppdraget i Bryssel är att bedriva policypåverkan och profilering inom forskning och innovation för att skapa goda förutsättningar för VGR och aktörer i Västra Götaland att vara attraktiva samarbetspartners, kunna delta i internationella forsknings- och innovationssamarbeten och söka EU-finansiering. Forsknings- och innovationssatsningar bidrar till tillväxt, ökad konkurrenskraft, ett bättre liv för våra invånare samt fler arbetstillfällen. EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 och efterföljaren Horisont Europa, med excellens som kriterium, är attraktiva program för VGR och aktörer i Västra Götaland. Programmen kan användas som verktyg för att bidra med lösningar till samhällsutmaningar som regionen står inför.

 

Arbetet i Bryssel kan struktureras efter fyra P:

 •  Policy – utveckla/påverka forsknings- och innovationspolicy genom dialog med EU-institutioner, regionnätverk och genom egna positionspapper. 
 • Profilering – Lyfta VGR som gott exempel i möten med EU-institutioner och i nätverk, hitta möjligheter till profilering genom talarplatser och artiklar i EU-nyheter. Det kan även handla om att VGR lyfter goda exempel från regionen för att detta arbete ska användas som inspiration för policyutveckling i EU.
 • Partnerskap – Hitta regioner och andra aktörer för samverkan och erfarenhetsutbyte med VGR.
 • Projekt – Brysselkontoret arbetar inte med projektutveckling, men är med och formar program genom policyutveckling för att aktörer i Västra Götaland ska kunna delta i projekt. 

 

VGR:s påverkansfrågor inför Horisont Europa har fokuserat på struktur och innehåll.  Detta inkluderar:

 • Ökad budget 
 • Bidrag som primär finansieringskälla
 • Synergier och snabbspår mellan olika EU-program
 • Ökad transparens för partnerskap inom Horisont Europa
 • Ökade möjligheter för regioner och västsvenskt deltagande i Horisont Europa

 

VGR arbetar bland annat genom nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). ERRIN har medlemmar från 120 europeiska regioner och arbetar med kunskapsutbyte, projekt partnerskap m.m. för att stärka regional forsknings och innovationskapacitet.

Robert Casinge

Kontorsansvarig Brysselkontoret, Miljö och elektrifiering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-02-14 08:13