Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö och hållbarhet ur ett EU-perspektiv

I omställningen till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöpåverkan skapas konkurrensfördelar, fler gröna jobb och ett samhälle som erbjuder invånarna hållbara sätt att leva ett gott liv. Miljö och klimat är kanske EU:s största utmaning under en överskådlig framtid. Det är också ett av de områden där EU:s lagstiftning har störst direkt och indirekt påverkan på de beslut som fattas på regional och lokal nivå.

Genom vårt arbete i Bryssel driver vi på för policyförändring gentemot EU:s institutioner. Vi verkar för att öka den miljödrivna och cirkulära affärsutvecklingen, minska klimatpåverkan, främja hållbar konsumtion och att öka resurseffektiviteten.

VGR:s påverkansarbetet fokuserar på följande processer:

  • Ett klimatneutralt EU till 2050, med reviderad målsättning och skärpta utsläppskrav för 2030
  • Nya cirkulära affärsmodeller för Europa som hanterar hur material och resurser stannar längre i värdekedjan innan de blir avfall.
  • Tydliga mål för en hållbar konsumtion
  • Livsmedel som ett sätt att främja miljö och regional utveckling
  • Ett uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål där regioner har en tydlig roll och ägandeskap över EU:s utveckling och inriktning

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa klimatmålen i Sverige, till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Läs mer i vår klimatstrategi Klimat2030.

Policyarbetet bedrivs på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Bl a genom regionorganisationerna CPMR:s klimatgrupp, ERRIN och genom Assembly of European Regions (AER).

Robert Casinge

Kontorsansvarig Brysselkontoret, Miljö och elektrifiering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-02-14 08:29