Brysselkontoret

Brysselkontoret är Västra Götalandsregionens förlängda arm på plats i Bryssel. Kontorets uppgift är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till att uppfylla VGR:s mål. Det sker genom att omvärldsbevaka, delta i policyprocesser, genom strategisk påverkan samt skapa goda kontakter i Bryssel. Vi är också tjänstepersonsstöd till politiken och Koncernkontoret på plats i Bryssel.

Fokusområden

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. En utgångspunkt för Brysselkontorets arbete är Västra Götalandsregionens mål och styrdokument, som exempelvis externa påverkansagendan och utvecklingsstrategin VG2020. De prioriterade områdena för Brysselkontoret är:

Introduktionsfilm om Brysselkontoret

Medarbetare och ansvarsområden

  • Robert Casinge - kontorsansvarig för Brysselkontoret (föräldraledig till september-19)
  • Melissa Frödin - tillförordnad kontorsansvarig för Brysselkontoret och ansvarig för hållbara transporter & infrastruktur samt Nordsjökommissionen
  • Andrea  Lagundzija - regionutvecklare och ansvarig för forskning & innovation
  • Annelie Weinholt - regionutvecklare och ansvarig för sammanhållningspolitiken
  • Charlotte Beijer - regionutvecklare och ansvarig för miljö & kommunikation

Kontaktuppgifter

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och är relationsskapare för VGR:s personal, kommuner och övriga intressenter.

Studiebesök i Bryssel

Vi finns på Twitter!

Följ oss på Twitter för nyheter och information om vårt arbete @RegionVästraGötaland

Brysselkontoret rapporterar

Enligt en ny opinionsmätning ökar stödet för EU i Europa. I snitt tycker 60 procent av de 27 000 tillfrågade EU-medborgarna att deras land fått fördelar av ett medlemskap. Det är en markant ökning sedan 2011, då bottennoteringen låg på 47 procent.

Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.

I veckan blev initiativet DiscoverEU klart som ger cirka 15 000 18-åringar i Europa möjligheten att resa gratis med Interrail-pass i sommar. Ansökan öppnar den 12 juni och stänger den 26 juni 2018.

EU-nyheter från Sverige

Ny rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU
Kommissionen släppte i samband med internationella kvinnodagen i år 2019 års rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU. Rapporten visar på en del framsteg när det gäller jämställdhet, men det går för långsamt och kvinnor brottas fortfarande med ojämlikheter på många områden.
Kommissionen har presenterat sina årliga landrapporter
Kommissionen presenterade i slutet av februari i år sin granskning av EU-ländernas ekonomiska och sociala situation, så kallade landrapporter. Rapporten för Sverige visar på en fortsatt stark ekonomi, men med makroekonomiska obalanser orsakade framförallt på grund av läget på bostadsmarknaden. Nytt för i år är att kommissionen även gör en bedömning av hur framtida EU-medel kan användas i varje land.
Sök praktik inom externa relationer
Nu är det dags att söka praktik på Västra Götalandsregionens enhet för externa relationer inför höstterminen 2019!
FN:s Hållbara utvecklingsmål i fokus när Europakommissionen presenterar sitt reflektionspapper ”Towards a sustainable Europe by 2030”
Europakommissionen publicerade i januari i år reflektionspappret "Towards a sustainable Europe by 2030". Reflektionspappret, som är tänkt att ses som ett diskussionsunderlag för debatten om EU:s framtid, målar på ett illustrativt sätt upp de kommande utmaningarna Europa står inför samt presenterar olika framtidsscenarion. Syftet är att försöka styra diskussionen om hur FN:s hållbara utvecklingsmål bäst kan uppfyllas och hur EU bäst kan bidra till att uppfylla dem. De scenarier som lyfts fram visar att ytterligare åtgärder behövs om EU och världen ska kunna säkra en hållbar framtid för sina medborgare.
Rumänien tar över ordförandeskapet i ministerrådet
Den 1 januari i år tog Rumänien över ordförandeskapet i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Som innehavare av ordförandeskapet siktar Rumänien på att uppnå konkreta resultat och maximera de fördelar som en stark och sammanhängande union kan ge till sina medborgare. En strävan efter att stärka det europeiska projektet kommer att genomsyra arbetet under den kommande mandatperioden.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besöks- och postadress

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon).
Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3

Senast uppdaterad: 2019-02-04 14:54