Brysselkontoret

Brysselkontoret är Västra Götalandsregionens förlängda arm på plats i Bryssel. Kontorets uppgift är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till att uppfylla VGR:s mål. Det sker genom att omvärldsbevaka, delta i policyprocesser, genom strategisk påverkan samt skapa goda kontakter i Bryssel. Vi är också tjänstepersonsstöd till politiken och Koncernkontoret på plats i Bryssel.

Fokusområden

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. En utgångspunkt för Brysselkontorets arbete är Västra Götalandsregionens mål och styrdokument, som exempelvis externa påverkansagendan och utvecklingsstrategin VG2020. De prioriterade områdena för Brysselkontoret är:

Introduktionsfilm om Brysselkontoret

Medarbetare och ansvarsområden

Brysselkontoret har fyra ordinarie medarbetare och en praktikant.

  • Robert Casinge - kontorsansvarig för Brysselkontoret
  • Katrin Urbäck - regionutvecklare och ansvarig för sammanhållningspolitik och miljö
  • Andrea  Lagundzija - regionutvecklare och ansvarig för forskning & innovation
  • Melissa Frödin - regionutvecklare och ansvarig för transport & infrastrukturfrågor samt Nordsjökommissionen

Kontaktuppgifter

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och är relationsskapare för VGR:s personal, kommuner och övriga intressenter.

Studiebesök i Bryssel

Vi finns på Twitter!

Följ oss på Twitter för nyheter och information om vårt arbete @RegionVästraGötaland

Brysselkontoret rapporterar

Enligt en ny opinionsmätning ökar stödet för EU i Europa. I snitt tycker 60 procent av de 27 000 tillfrågade EU-medborgarna att deras land fått fördelar av ett medlemskap. Det är en markant ökning sedan 2011, då bottennoteringen låg på 47 procent.

Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.

I veckan blev initiativet DiscoverEU klart som ger cirka 15 000 18-åringar i Europa möjligheten att resa gratis med Interrail-pass i sommar. Ansökan öppnar den 12 juni och stänger den 26 juni 2018.

EU-nyheter från Sverige

På gång inom EU - våren 2019
Sveriges kommuner och landsting (SKL) lanserade i veckan sin rapport “På gång inom EU” inför våren 2019. Rapporten innehåller information om aktuella händelser i EU som påverkar kommuner och regioner och handlar denna gång om bland annat det kommande EU-valet och EU:s långtidsbudget.
Interreg Nordsjön Interwork
Utveckla din projektansökan till Interreg Nordsjön - gå på interwork 16-17 januari i Nederländerna.
Strategi för klimatneutralitet röstas igenom i EU-kommissionen
Den 28 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag om en långsiktig strategi för ett klimatneutralt Europa till år 2050. Strategin visar på scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till målet och lyfter specifikt fram sju områden som medlemsstaterna bör intensifiera sina insatser inom.
Skärpta energimål i EU
Europaparlamentet röstade i förra veckan igenom ett energipaket med mål för energieffektivisering och förnybar energi till år 2030. Åtgärderna ingår i EU:s politik för att uppfylla Parisavtalets klimatmål.
EU-kommissionen släpper nytt arbetsprogram
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i förra veckan den nuvarande kommissionens femte och sista arbetsprogram - en handlingsplan för det kommande året. Fokus under 2019 kommer att ligga på att uppnå enighet i de förslag som Europaparlamentet och medlemsländerna förhandlar om innan EU-valet i maj, bland annat långtidsbudgeten. Utöver det planerar EU-kommissionen att genomföra 15 nya initiativ.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besöks- och postadress

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon).
Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3

Senast uppdaterad: 2017-12-02 11:29