Ansök till Master Class 2018 om EU:s sammanhållningspolitik

Är du forskare eller doktorand i början av din karriär och har ett intresse för EU:s sammanhållningspolitik? Vill du vara med och bidra till policyutveckling? Ta chansen och delta under årets Master Class i Bryssel den 8-11 oktober. Här ges tillfälle att träffa ledande politiker och forskare från hela Europa verksamma inom samma fält. Ansök senast den 9 maj.

Master Class är ett unikt format i samband med European Week of Regions and Cities (EWRC) som sammanlänkar forskare från hela Europa. Syftet är att kombinera deltagarnas forskning med föreläsningar och paneldebatter med politiker, EU-tjänstepersoner och akademiker för att förbättra förståelsen och forskningen om EU:s sammanhållningspolitik. Det finns 30 platser och ansökan är öppen för länder inom och utanför EU.

För att kunna ansöka måste din kunskap falla under inom ett av dessa teman:

  1. Styrning av organisationer och institutionell samverkan
  2. Territoriell sammanhållning
  3. Policyutveckling för att effektivt bemöta utmaningar i europeiska regioner.

Mer information om Master Class och hur du ansöker hittar du här.

Senast uppdaterad: 2018-04-13 12:00