Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbeten

Västra Götalandsregionen deltar aktivt i flera europeiska regionorganisationer och nätverk. Inom ramen för dessa organisationer och nätverk arbetar VGR tillsammans andra regioner för att bevaka och påverka specifika EU-frågor, utveckla projektidéer, skapa kontakter, profilera VGR och bidra till den regionala nivåns synlighet i europeisk politik.

Nedan finner du en samlad lista över de europeiska organisationer och nätverk som VGR deltar i.    

CPMR är en paraplyorganisation för sex kommissioner som täcker olika geografiska områden, där vi är medlem i Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. Organisationen består av 150 regioner och öar i Europa.

CPMR:s mål är att minska klyftorna mellan de centrala delarna i Europa och de perifera kustregionerna och har som ambition att påverka i de frågor som berör där dess regioner.

Organisationens fokusområden ligger inom

 • Sammanhållningspolitik
 • Maritima frågor
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Energi/klimat.

Västra Götalandsregionen representeras av Kerstin Brunnström (S) och Kristina Jonäng (C).

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer magnus.engelbrektsson@vgregion.se
Tel.+46-708 75 65 90

Webbsida: http://cpmr.org/

 

Nordsjökommissionen består av 34 medlemsregioner från åtta länder runt om Nordsjön. Kommissionen arbetar för att synliggöra Nordsjöns betydelse i sina medlemsländer och i Europa. De arbetar också för att främja och underlätta utbyten mellan regioner runt Nordsjön.

Kommissionens fokusområden är

 • Transport
 • Klimat och energi
 • Marina resurser
 • Kultur- och turism (fram till 2017)
 • Ekonomisk utveckling (fram till 2017)

Västra Götalandsregionen är tillförordnad ordförande i kommissionen genom Kerstin Brunnström (S). Våra andra representanter är Birgitta Adolfsson (L) och Anders Fasth (KD).

 

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer magnus.engelbrektsson@vgregion.se
Tel.+46-708 75 65 90

Webbsida: http://www.northseacommission.info/

 

Östersjökommissionen består av 21 regioner från sex länder i Östersjöområdet. Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan regionerna och öarna i Östersjön och även med regionerna utanför EU.

Östersjökommissionens fokusområden är

 • Transport
 • Energi
 • Maritima frågor
 • Implementering i ett flernivåsystem

Västra Götalandsregionen representeras av Gunilla Levén (M) och Alex Bergström (S).

Kontakt
Enheten externa relationer

Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se
Tel: 072-250 09 87

AER är Europas största regionala nätverk. Organisationen har sammanlagt 200 medlemmar i 35 länder. Medlemsregionerna finns i hela Europa med relativt stor andel från nya EU-länder och EU:s grannländer.

Nätverket arbetar med erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad, påverkansarbete och gemensamma projekt.

De tre huvudsakliga fokusområdena AER arbetar med

 • Ekonomi och regional utveckling
 • Sociala frågor och folkhälsa
 • Kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Västra Götalandsregionen representeras av Magnus Berntsson (KD) som är vice ordförande och ekonomiskt ansvarig.


Kontakt: Charlotte Beijer, enhet externa relationer
charlotte.beijer@vgregion.se
Tel. +46(0)700206292

 

Webbsida: http://aer.eu/

EARLALL är en politisk samarbetsorganisation som arbetar för att påverka den europeiska utbildningspolitiken. Organisationen består av 23 kommuner och regioner i Europa.

VGR representeras av Gunilla Levén (M).

Kontakt: Therese Ydrén, enhet forskning, utveckling och utbildning
therese.ydren@vgregion.se
Tel. +46768090912

 

SERN är ett svensk-italienskt nätverk som arbetar för att främja information- och erfarenhetsutbyte genom samverkansprojekt. Nätverket har 54 medlemmar bland kommuner och regioner i Sverige och Emilia-Romagna i Italien. Ett tiotal av dessa medlemmar finns i Västra Götaland.

VGR representeras av Gunilla Levén (M) som är vice ordförande och Patrik Karlsson (S).

Kontakt: Irma Ganibegovic, enhet externa relationer
irma.ganibegovic@vgregion.se
+46(0)70- 020 59 50

Webbsida: http://www.sern.eu/

ENCORE är ett nätverk för ”regionala miljöministrar” som arbetar för hållbar utveckling genom att påverka miljöpolitik i EU. Vartannat år anordnas en konferens där aktuella miljöfrågor diskuteras.

Västra Götalandsregionen representeras av Kristina Jonäng (C).

Kontakt:
Gerda Roupe, avdelning miljö
gerda.roupe@vgregion.se
Tel. 0762 - 34 32 99

REVES är ett europeiskt nätverk arbetar för att främja den sociala ekonomin. Medlemmarna består av regioner, kommuner och aktörer från den sociala ekonomin i tretton EU-länder plus Marocko och Ryssland.

Västra Götalandsregionen representeras av Tina Ehn (MP).

Kontakt:
Hanna Katarina Nyroos
hanna.nyroos@vgregion.se
Tel. 0768 - 44 75 92

Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala politiker från EU:s 28 medlemsländer. Regionkommitténs uppgift är att föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som har en direkt påverkan på regioner och kommuner.

Det finns tre representanter från Västra Götalandsregionen:

Joakim Larsson (MP), ordförande i regionfullmäktige

Martin Andreasson (M), ledamot i regionfullmäktige

Krister Andersson (S), ledamot i regionfullmäktige

EHMA arbetar med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården på europeisk nivå.  Organisationen har omkring 200 medlemmar från såväl offentlig som privat sektor.

Kontakt
Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård
robert.sinclair@vgregion.se
Tel. 010 - 441 13 31

ERY är ett nätverk som arbetar för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Detta sker genom att utbyta erfarenheter, skapa mötesplatser för ungdomar och för interregionala projekt. Nätverket består av elva medlemsregioner.

Kontakt:
Eira Högforsen, koncernavdelning kultur
eira.hogforsen@vgregion.se
Tel. 010 - 441 33 12

Regions for Health Network (RHN) är ett nätverk som i nuläget består av Världshälsoorganisationen WHO:s Europakontor och 29 medlemsregioner i EU. Nätverket arbetar för en jämlik hälsa mellan, och inom, regioner i Europa. Detta gör de genom att samarbeta kring metoder för implementering av hälsopolitiska mål.

Kontakt:
Elisabeth Bengtsson, avdelning social hållbarhet
elisabeth.m.bengtsson@vgregion.se
076-887 01 17

EUREGHA är ett nätverk baserat i Bryssel som arbetar med hälsorelaterade frågor. Nätverket består av 14 lokala och regionala myndigheter.

Kontakt:
Maria Berhe, avdelning folkhälsa
maria.berhe@vgregion.se
Tel. 0700 - 82 45 82

ERRIN är ett nätverk baserat i Bryssel med cirka 120 medlemsregioner. Nätverket arbetar med påverkansarbete, informationsspridning och verkar för gemensamma samarbeten och projekt inom området forskning och innovation.

Kontakt:
Enheten externa relationer

RECEP/ENELC är en europeisk medlemsorganisation för regioner som arbetar med den europeiska landskapskonventionen. Organisationen planerar, bevarar, utvecklar och är med och bestämmer om alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen är medlem sedan 2008.

Kontakt:
Koncernavdelning kultur

Senast uppdaterad: 2016-05-27 09:10