Politiker med internationella uppdrag

Politiker från Västra Götaland representerar Västra Götalandsregionen och befolkningen i länet i många av EU:s nätverk och andra internationella samarbeten.

Martin Andréasson (M)
Ledamot EU:s Regionkommitté

Birgitta Adolfsson (L)
Representant Nordsjökommissionen

Magnus Berntsson (KD)
Ordförande i Assembly of European Regions, AER och Regions of climate action, R20

Alex Bergström (S)
Representant Östersjökommissionen

Kerstin Brunnström (S)
Ordförande i Nordsjökommissionen och representant i CPMR

Tina Ehn (MP)
Styrelseledamot i REVES

Ulf Eriksson (C)
Styrelseledamot Svinesundskommittén

Anders Fasth (KD)
Ordförande Nordsjökommissionens grupp för havsresurser

Kristina Jonäng (C)
Representant CPMR
Representant ENCORE

Patrik Karlsson (S)
Ledamot GO-rådet
Vice ordförande i SERN
Ersättare Den Skandinaviska Arenan

Gunilla Levén (M)
Ersättare SERN
Representant EARLALL
Representant Östersjökommissionen

Birgitta Losman (MP)
Ledamot GO-rådet
Ledamot styrgruppen för Den Skandinaviska Arenan

Lena Malm (S)
Ledamot i Assembly of European Regions, AER

Uno Nilsson (S)
Ersättare Svinesundskommittén

Europeiska nätverk och organisationer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26