Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

CPMR grundades 1973 och är en paraplyorganisation för sex olika geografiska kommissioner, bland andra Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen där Västra Götalandsregionen (VGR) är medlemmar. VGR är 2016-2018 ordförande i Nordsjökommissionen och ingår under denna period i CPMR:s styrelse. CPMR består av cirka 160 europeiska regioner.

Politisk representation i VGR:

  • Kerstin Brunnström (S)
  • Kristina Jonäng (C) 

Mer information: http://cpmr.org/

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer   magnus.engelbrektsson@vgregion.se Tel.+46-708 75 65 90

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31