Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE)

ENCORE är ett nätverk för ”regionala miljöministrar” som arbetar för hållbar utveckling genom att påverka miljöpolitik i EU. Vartannat år anordnas en konferens där aktuella miljöfrågor diskuteras.

Politisk representation:

  • Kristina Jonäng (C)

Mer information: ENCORE

Kontakt: Gerda Roupe, avdelning miljö gerda.roupe@vgregion.se Tel. 0762 - 34 32 99

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31