EuroHealthNet

EuroHealthNet är ett partnerskap för offentliga institutioner i Europa på regional, nationell och internationell nivå. Målet är att bygga hälsosamma miljöer och utjämna skillnader i hälsa inom och mellan länderna i Europa. EuroHealthNet når detta genom att utveckla partnerskap och ramverk för strategier och projekt som stöd för medlemmarnas arbete. EuroHealthNet stöds av European Union Programme for Employment and Social Innovation

Mer information: http://eurohealthnet.eu/

Kontakt: Elisabeth Bengtsson, Avdelning för folkhälsa Elisabeth.m.bengtsson@vgregion.se 0768-870117

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31