European network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES)

REVES är ett europeiskt nätverk som arbetar för att främja den sociala ekonomin. Medlemmarna består av regioner, kommuner och aktörer från den sociala ekonomin i 18 europeiska länder. Tillsammans i REVES arbetar medlemmarna för att upprätta dialoger med europeiska och internationella institutioner. REVES verkar här för att på ett positivt sätt bidra i utvecklingsarbetet av den sociala- och solidaritetsbaserade ekonomin.

Politisk representation VGR:

  • Tina Ehn (MP).

Mer information: http://www.revesnetwork.eu/wp/

Kontakt: Hanna Katarina Nyroos hanna.nyroos@vgregion.se Tel. 0768 - 44 75 92

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31