European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)

EUREGHA är ett nätverk baserat i Bryssel. Nätverket verkar för att samarbete mellan lokala och regionala myndigheter i Europa inom hälsorelaterade frågor. Nätverket består av cirka 16 medlemmar.

Mer information: http://www.euregha.net/

Kontakt: Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård robert.sinclair@vgregion.se Tel. 0736601500

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31