European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

ERRIN är ett Bryssel-baserat nätverk med ca 126 medlemsregioner. Nätverket arbetar med påverkansarbete och policyutveckling, informationsspridning, stärker interregionala samarbeten och stödjer sina medlemsregioner i projektutveckling inom området forskning och innovation.

Mer information: http://www.errin.eu/

Kontakt: Andrea Lagundzija, Enheten externa relationer E-post: andrea.lagundzija@vgregion.se Tel. +46 (0)76 140 89 22

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31