Europeiska regionkommittén (Committee of Regions)

Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av 350 lokala och regionala ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Regionkommitténs uppgift är att föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som har en direkt påverkan på regioner och kommuner.

 Politisk representation VGR:

  • Krister Andersson (S)

Läs mer på Europeiska regionkommitténs webbplats

Kontakt: Charlotta Lundström, enhetschef externa relationer, charlotta.lundstrom@vgregion.se, 0703-28 15 23.

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31