Göteborg-Oslo samarbetet (GO)

Göteborg-Oslo samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades det till att även omfatta Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Samarbetet går ut på att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft. Arbetet fokuserar på kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling och utbildning.

Politisk representation VGR:

  • Birgitta Losman (MP), ledamot
  • Patrik Karlsson (S), ledamot

Mer information: http://www.go-regionen.org/                          

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer charlotte.beijer@vgregion.se Tel. +46(0)700206292

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31