Östersjökommissionen (BSC)

BSC bildades 1996 och består av regioner från sex olika länder i Östersjöområdet. Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan regionerna och öarna i Östersjön och regionerna utanför EU.

VGR:s engagemang är idag vilande och består mestadels av bevakning av relevanta områden.

Politisk representation VGR:

  • Gunilla Levén (M)
  • Alex Bergström (S)

Mer information: http://cpmr-baltic.org/

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer   magnus.engelbrektsson@vgregion.se Tel.+46-708 75 65 90

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31