RECEP/ENELC

RECEP/ENELC (European Network of Local and Regional Authorities for the Implementation of the European Landscape Convention) är en europeisk medlemsorganisation för regioner som arbetar med den europeiska landskapskonventionen. Organisationen planerar, bevarar, utvecklar och är med och bestämmer om alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen är medlem sedan 2008.

Kontakt: Peter Bratt, koncernavdelning kultur peter.bratt@vgregion.se Tel: 070-082 49 06

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31