STRING

STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography) är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner och städer i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Syftet med STRING är att stärka den regionala utvecklingen i hela korridoren från Hamburg till Oslo genom att tillsammans arbeta med infrastruktur, grön tillväxt, gränshinderfrågor, forskning och utveckling samt turism och kultur.

Medlemmar i STRING är Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Själland, Region Hovedstaden, Köpenhamn Stad, Region Skåne, Malmö Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Östfold Fylkeskommun, Akershus Fylkeskommun.

Västra Götalandsregionen är medlem i STRING sedan 2018.

Mer information om STRING

Politisk representation Västra Götalandsregionen

Magnus Berntsson (KD), ordinarie ledamot

Leif Blomqvist (S), ersättare

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31