Svinesundskommittén

Svinesundskommittén har tagit över verksamheten för Gränskommittén som i snart 30 år arbetat för att främja utvecklingen i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Kommittén bevakar också regionens intresse i ett europeiskt perspektiv och samarbetar med EU:s Interreg-program för Sverige-Norge. Det finns även ett Interreg-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Politisk representation VGR:

  • Ulf Eriksson (C), ledamot
  • Uno Nilsson (S), ersättare

Mer information: http://www.svinesundskommitten.com/

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer charlotte.beijer@vgregion.se Tel: +46(0)700206292

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31