The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)

AER grundades 1985 och är en medlemsorganisation för folkvalda regioner. Organisationen har sammanlagt 200 medlemmar i 35 länder, varav 14 medlemmar är från Sverige. Medlemsregionerna finns i hela Europa med relativt stor andel från nya EU-länder och EU:s grannländer. AER är Europas största regionorganisation.

AER bedriver sitt huvudsakliga arbete genom tre kommittéer:

  • Regional utveckling
  • Sociala frågor och hälsa
  • Kultur, utbildning och interregional utveckling 

Politisk representation VGR:

  • Magnus Berntsson (KD), vice ordförande och ekonomiskt ansvarig
  • Lena Malm (S), ledamot

Mer information: http://aer.eu/                   

Kontakt: Charlotte Beijer, enhet externa relationer charlotte.beijer@vgregion.se Tel. +46(0)700206292

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31