WHO/Europe Regions for Health Network (RHN)

RHN är ett forum för samverkan mellan regioner och samarbetspartners inom folkhälsoområdet. Syftet är att stärka utvecklingen av gemensamma frågor kopplade till WHO’s Europeiska folkhälsostrategi Health 2020 och FN’s hållbarhetsmål Agenda 2030.

RHN vill skapa innovativa lösningar och placera sig i framkant, redo att fånga och sprida policys, strategier och goda exempel på hur hälsa och välbefinnande kan uppnås av alla våra europeiska medborgare.

Politisk representation VGR: Gunnel Adler (MP), ordförande Folkhälsokommittén

Mer information: http://www.euro.who.int/en/about-us/networks/regions-for-health-network-rhn

Kontakt: Elisabeth Bengtsson, avdelning folkhälsa elisabeth.m.bengtsson@vgregion.se Tel. 076 - 887 01 17

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:31