Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Diskussioner om regionala prioriteringar och fondsamordning i sammanhållningspolitiken 2021-2027

Torsdag den 16 maj anordnade Europeiska Regionkommittén ett samtal med regionala och lokala aktörer om strategiska prioriteringar och fondsamordning inom sammanhållningspolitiken inför nästa programperiod (2021-2027). Syftet var att få inspel till ett kommande yttrande av Regionkommittén om hur man kan designa regionala utvecklingsstrategier för att bäst stötta europeiska målsättningar och implementering av sammanhållningspolitiken, utan att förlora den regionala dimensionen.

Regionkommittén kommer i oktober 2019 att anta ett yttrande om ”Rekommendationer för en framgångsrik design av regionala utvecklingsstrategier efter 2020”. Syftet är att skapa en debatt om strategiska finansieringsprioriteringarna i nästa programperiod och hur man säkerställer den territoriella dimensionen. En viktig del är hur man på bästa sätt kan säkerställa synergier mellan sammanhållningspolitiken och de andra EU-programmen och vilken roll de regionala utvecklingsstrategierna har i det.

Under samtalet med regionala och lokala aktörer betonades behovet av en långsiktig EU-strategi som bygger på de globala hållbarhetsmålen och som kan ersätta den nuvarande Europa 2020 strategi. På så sätt kan man, genom att designa sina regionala utvecklingsstrategier utifrån EU-strategin, möjliggöra samspel mellan nationell, regional och lokal nivå för att uppfylla hållbarhetsmålen. Regional delaktighet i framtagandet av en EU-strategi blir då väldig viktigt för att spegla regionala utvecklingsbehov. Vidare diskuterades även behovet av en bättre koppling mellan sammanhållningspolitiken, framförallt Europeiska Socialfonden, och implementeringen av den europeiska sociala pelaren, som antogs på toppmötet i Göteborg den 17 November 2017.

Västra Götalandsregionen har en lång erfarenhet av samordning mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Regionens ambition är att möjliggöra att insatser på de olika nivåerna kompletterar och stärker varandra för att få bästa möjliga effekt av regionala, nationella och europeiska investeringar. Under mötet lyfte Västra Götalandsregionen flera exempel på hur man praktiskt har gått tillväga för att skapa samordning mellan fonderna och gav flera rekommendationer för vad som behövs för att förbättra fondsamordning till nästa programperiod, t.ex. ett harmoniserat regelverk och strategisk vägledning för att öka effekterna av EU-medel och program för regional utveckling. Inspelet mottogs väl av regionkommittén och Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta att ge fler goda exempel och rekommendationer inför antagandet av yttrandet i Regionkommittén.

Nedan kan du läsa Västra Götalandsregionens inspel till mötet i sin helhet.

Synergies in Cohesion Policy 2021-2027

Funding priorities in Cohesion Policy 2021-2027

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33