Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU-Forum Västra Götaland, 28 maj 2019: regionalt och europeiskt tillväxtarbete

Den 28 maj var det dags för andra omgången av ”EU-forum Västra Götaland”, där våra kommuner, på tjänstemannanivå, bjuds in till dialog om aktuella EU-frågor.

Det är en intressant tid att diskutera dessa frågor då ett nytt Europaparlament och ny EU-kommission är på väg in och ”Brexit” ligger runt hörnet. Intensiva diskussioner om vart EU är på väg till 2030 och vilket fokus EU-samarbetet bör ha, och hur EU-program och fonder, t.ex. regional- och socialfonden, ska utformas efter 2021 när nuvarande budget löper ut pågår just nu i Bryssel. Vårt Brysselkontor redogjorde för dessa processer och vad vi gör för att säkerställa regional förankring och delaktighet.

Allt detta har en stor påverkan på regionen, inte minst i form av EU-projekt där över fem miljarder kronor har gått till Västra Götaland hittills i denna programperiod (2014–2018). Många kommuner och kommunalförbund driver EU-projekt och stödet från EU är en viktig del av tillväxt- och utvecklingsarbete genom t.ex. satsningar på företag och individer i regionen. Under mötet fick deltagarna möjlighet att höra från oss hur vi arbetar på nationell och EU-nivå för att påverka utformningen av programmen så att det stämmer överens med våra regionala prioriteringar och behov och säkerställa fortsatt aktivt deltagande i programmen.

I regionen pågår också ett omfattande arbete med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021–2030, som ska ersätta ”VG2020”. Hur prioriteringar på europeisk och regionalnivå bäst kan utformas för att stärka ekonomisk och social hållbarhet var den stora diskussionspunkten för forumet. Alla var överens om värdet av en europeisk dimension i den regionala tillväxtstrategin då det ger aktörer i regionen möjligheten att arbeta gränsregionalt och få skjuts i tillväxtarbetet genom t.ex. förstärkt samarbete med andra europeiska aktörer och satsningar på forskning och innovation. Med en gränsregional dimension i strategin kan den bidra till att stärka regionen på hemmaplan, i EU och vår omvärld.

Presentationer från dagen hittar du nedan.

Trendspaningar i EU

Framtagandet av en regional utvecklingsstrategi 2021-2030

Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen 2018-2021

Sammanhållningspolitiken

Senast uppdaterad: 2019-06-04 17:21