Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU-kommissionen anordnar högnivåkonferens på temat digitala städer

Den 5 juni i år anordnar EU-kommissionen tillsammans med Digital Cities Challenge-programmet en högnivåkonferens på temat Digitala städers utmaningar – En strategi för Europeiska städer på 2000-talet. Ambitionen med eventet är att belysa trender med den teknologiska omställningen i städer samt att diskutera en framtida strategi för intelligenta städer på 2000-talet (Intelligent Cities in the 21st Century).

Städer har en viktig roll för att främja hållbar, smart och inkluderande tillväxt samt hantering av sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Med bakgrund av detta lanserade EU-kommissionen år 2016 programmet Digital Cities Challenge. Syftet med programmet är att coacha och underlätta för städer att utveckla och genomföra digitala politiska åtaganden, som har potentialen att förändra vardagslivet för medborgare, företag, arbetare och entreprenörer.

Konferensen som EU-kommissionen nu anordnar tillsammans med Digital Cities Challenge-programmet väntas ta emot över 400 deltagare. Dessa deltagare kommer att bestå av bland annat lagstiftare, industri- och affärsledare, representanter från internationella organisationer såsom FN och OECD samt akademiker och experter inom digital omställning och smarta städer. Teman för konferensen är:

  • Skapandet av hållbara ekosystem i städer som växlar upp och koordinerar den digitala omställningen,
  • Formandet av framtidens städer genom investeringar i högteknologisk infrastruktur, marknadsföring av tillgången till teknologi och öppen data samt hur städer kan agera testbädd för nya teknologier,
  • Städers kompetenshöjning genom banbrytande utbildning och träning, som är en nödvändig förutsättning för territoriers industriella modernisering och digitala omställning.

För mer information om konferenser och dess program klicka här.

För registrering till konferensen klicka här.

För mer information om programmet Digital Cities Challenge klicka här.

Senast uppdaterad: 2019-05-23 11:56